StyrelseCarl Palmstierna

Styrelseordförande (invald 2006).

Född 1953

Carl arbetar som entreprenör och investerare. Han är Senior Advisor för Söderberg & Partners Special Clients och har tidigare arbetat som Investment Banker i närmare 30 år. Först och främst på Goldman Sachs International där han blev vald till Partner 1992 men även för ABG Sundal Collier AB där han var Managing Partner mellan 2002-2008. Han var även CEO för IDI, en Private Equity firma mellan 1998-2002.

Carl även styrelseordförande i följande bolag: Acumulate AB, Flexion Mobile Systems Ltd, Wemind AB samt styrelseledamot i ett antal snabbväxande teknikbolag. Carl har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i myFC: 987 589 gm Palmstierna Invest AB
Optionsinnehav i myFC: 0 

Lars Gullikson

Styrelseledamot (Invald 2013).

Född 1963

Lars arbetar som privat investerare, entreprenör i egna bolag och som seniorkonsult och partner i management-konsultfirman Hamrin & Partners. Tidigare har Lars arbetat som CEO för Silva Gruppen och som divisionschef Outdoor EMEA inom Fiskars Corporation OY (publ). Lars har en lång erfarenhet av internationell affärsverksamhet inom sport och frilufts-branschen.
Lars är även styrelseledamot i Brand Factory Group AB Lars har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i myFC: 164 295 gm Arvax Invest AB
Optionsinnehav i myFC: 0

 

 

Susanne Holmström

Styrelseledamot (Invald 2014).

Född 1977

Susanne är idag privatmarknadsdirektör på Trygg-Hansa sedan november 2016. Hon har innan det arbetat 12 år inom telekom bland annat som försäljningsdirektör för privatmarknaden på Tele2 och har många års erfarenhet av telecom inom både B2B och B2C. Hon har tidigare varit VD för Optimal Telecom ett dotterbolag till Tele2 och har erfarenhet av försäljning, produktutveckling, service och distribution. Susanne har en Master of Science in International Business från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i myFC: 4 000 
Optionsinnehav i myFC: 0

Oskar Herdland

Styrelseledamot (Invald 2014).

Född 1970

Oskar arbetar som entreprenör och investerare. Han ar CIO och grundare av IQON MGMT i New York, en tematisk fond i New York med fokus på företag som har möjlighet att förändra världen. Oskar har tidigare arbetat inom Investment Banking i närmare 20 år, främst inom Enskilda Securities i Stockholm, London, San Francisco och New York. Först och främst på Enskilda i New York sedan år 2002 som institutionell aktiemäklare där han blev aktiechef och CEO for SEB's aktie verksamhet i New York 2013. Oskar har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. 


Aktieinnehav i myFC: 0
Optionsinnehav i myFC: 0

 

Jörgen Lantto

Styrelseledamot (Invald 2017).

Född 1963

Jörgen arbetar som styrelseledamot och rådgivare till snabbväxande teknologibolag med globalt fokus. Jörgen kommer senast från Fingerprint Cards där han var VD och koncernchef under knappt två år och före detta CTO. Under denna tid etablerade Fingerprint Cards en världsledande position inom fingeravtryckssensorer och ökade intäkterna med drygt 2000 procent. Jörgen har även en lång bakgrund från Ericsson koncernen där han bl.a var Executive VP för ST-Ericsson. Han sitter även i styrelsen för Zwipe A.S i Norge. Jörgen har en gymnasieingenjörsexamen från Midskogsskolan i Luleå.

Aktieinnehav i myFC: 263 158 
Optionsinnehav i myFC: 0