Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARE ANDEL AKTIER ANDEL I %
AVANZA PENSION 2 944 949 10,6%
NORDNET 1 008 957 3,6%
PALMSTIERNA INVEST AB 987 589 3,6%
INDUSTRIAL EQUITY (I.E) AB 621 109 2,2%
HANDELSBANKEN LIV 343 092 1,2%
ALARIK FÖRVALTNING AB              300 000 1,1%
SEB LIFE INTERNATIONAL 263 158 0,9%
BERGIA MÅRDEN AB 256 000 0,9%
BANQUE INTERNATIONALE A LUX   222 464 0,8%
BJÖRN WESTERHOLM MED FAMILJ 216 624 0,8%
ÖVRIGA 20 623 337 74,2%
TOTALT ANTAL AKTIER 27 787 279

100%

Senast uppdaterad: 2017-03-10

 

INNEHAV ANTAL AKTIEÄGARE INNEHAV I % RÖSTER I % MARKNADSVÄRDE I KSEK
1 - 500 7 659 3,04% 3,04% 16 992
501 - 1 000 1 345 4,01% 4,01% 22 395
1 001 - 5 000 1 926 16,89% 16,89% 94 344
5 001 - 10 000 396 10,63% 10,63% 59 357
10 001 - 15 000 139 6,28% 6,28% 35 093
15 001 - 20 000 75 4,82% 4,82% 26 893
20 001 -  172 54,33% 54,33% 303 450

Senast uppdaterad: 2017-03-10