Styrelsens ordförande, Carl Palmstierna utnyttjar samtliga av sina teckningsoptioner i myFC

Posted: Dec 09 2016