Angående teckningsoptioner

Posted: Mar 25 2015

Registrering av ökning av aktiekapitalet påbörjas den 30 mars och därefter varje kvartal.

Interimsaktier kommer då att omvandlas till vanliga aktier sju dagar efter att registrering skett på Bolagsverket.

Vill du utnyttja dina optioner fyller du i anmälningssedeln här och skickar in den till Aqurat Fondkommission AB. Adressen hittar du på anmälningssedeln. Du kan även kontakta Aqurat om du har frågor.