PERSONER MED INSYN

STYRELSE
Carl Palmstierna, Styrelseordförande
Oskar Herdland, Styrelseledamot
Lars Gullikson, Styrelseledamot
Susanne Holmström, Styrelseledamot
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Björn Westerholm, Koncernchef
Ulf Henning, CFO
Michael Glantz, CTO
ÖVRIGA

*Genom Bolag

**Genom Familj

 

INSYNSREGISTER

Från och med den 3:e juli 2016 träder Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av myFC insynsregistrerade personer samt deras närstående.