Aktieägarförteckning

myFC aktieägarlista 20170208

AKTIEÄGARE ANDEL AKTIER ANDEL I %
AVANZA PENSION 3 006 460 10,8%
NORDNET 1 022 227 3,7%
PALMSTIERNA INVEST AB 987 589 3,6%
KTH-CHALMERS CAPITAL 800 000 2,9%
INDUSTRIAL EQUITY (I.E) AB 621 109 2,2%
ALARIK FÖRVALTNING AB              550 000 2,0%
HANDELSBANKEN LIV 341 872 1,2%
SEB LIFE INTERNATIONAL 263 158 0,9%
BERGIA MÅRDEN AB 256 000 0,9%
BANQUE INTERNATIONALE A LUX   215 964 0,8%
ÖVRIGA 19 722 900 71%
TOTALT ANTAL AKTIER 27 787 279

100%

Senast uppdaterad: 2017-02-08

 

INNEHAV ANTAL AKTIEÄGARE INNEHAV I % RÖSTER I % MARKNADSVÄRDE I KSEK
1 - 500 7 735 3,02% 3,02% 14 198
501 - 1 000 1 295 3,89% 3,89% 18 261
1 001 - 5 000 1 867 16,48% 16,48% 77 400
5 001 - 10 000 385 10,41% 10,41% 48 891
10 001 - 15 000 118 5,26% 5,26% 24 689
15 001 - 20 000 65 4,20% 4,20% 19 712
20 001 -  168 56,74% 56,74% 266 455

Senast uppdaterad: 2017-02-08