Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARE ANDEL AKTIER ANDEL I %
JP MORGAN SECURITIES LLC, W9 2 602 008 10%
AVANZA PENSION 2 232 448 8,5%
JP MORGAN BANK LUXEMBURG 1 261 344 4,8%
KTH-CHALMERS CAPITAL 1 252 510 4,8%
ALARIK FÖRVALTNING AB              1 000 000 3,8%
PALMSTIERNA INVEST AB 987 589 3,8%
NORDNET 964 709 3,7%
INDUSTRIAL EQUITY (I.E) AB 621 109 2,4%
BANQUE INTERNATIONALE A LUX   453 406 1,7%
SSE OPPORTUNITIES 424 224 1,6%
ÖVRIGA 14 347 088 54,9%
TOTALT ANTAL AKTIER 26 146 435

100%

Senast uppdaterad: 2017-01-11

 

INNEHAV ANTAL AKTIEÄGARE INNEHAV I % RÖSTER I % MARKNADSVÄRDE I KSEK
1 - 500 6 466 2,34% 2,34% 11 033
501 - 1 000 928 2,92% 2,92% 13 824
1 001 - 5 000 1 287 12,03% 12,03% 56 340
5 001 - 10 000 274 7,81% 7,81% 36 751
10 001 - 15 000 77 3,66% 3,68% 17 358
15 001 - 20 000 48 3,36% 3,36 15 123
20 001 -  126 67,86% 67,86% 302 627

Senast uppdaterad: 2017-01-10